Over naar online diensten

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen hebben alle wijken van de Protestantse Gemeente Bussum besloten over te gaan naar online diensten in de periode tot 9 februari 2021. Ook andere activiteiten in de kerkgebouwen en in de zaalruimtes kunnen in deze tijd niet plaatsvinden. Via de nieuwsbrieven van de verschillende wijken zijn daarover al berichten verspreid.

Uitvaarten kunnen – voor een beperkte groep mensen – wel plaatsvinden wanneer dat gewenst is.

Alle kerkdiensten zijn, zoals gebruikelijk, te volgen via Wilhelminakerk of Spieghelkerk. Hoe mooi is het om, tijdens het meevieren van deze diensten, te weten dat tegelijkertijd vele gemeenteleden hetzelfde doen en op deze wijze met elkaar verbonden zijn.

Tot slot roepen de kerkenraden u allen op om – meer dan ooit – op elkaar te letten. Juist in deze dagen, waarin we elkaar ook niet in en om de kerk treffen, is eenzaamheid een groot probleem. Uw eigen kerstdagen worden een stuk mooier als u weet dat u een ander, die dat nodig heeft, een klein stukje geluk heeft gebracht, in welke vorm dan ook: een telefoontje, een kaartje, een bemoedigend woord over de heg of een bloemetje.